PŘIHLÁŠENÍ

Zapoměli jste heslo? NOVÁ REGISTRACE

Vyřízení objednávky

Semafor Je-li zboží skladem, bude Vám odesláno ještě DNES!

BUDE VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNKY

NOVINKY

Brzdový systém

Zpět

Účinné a bezpečné brzdění závisí na optimální souhře všech částí moderního brzdového systému. Opotřebovaný nebo poškozený díl může narušit funkci celého systému a ohrozit vás, vaše vozidlo i ostatní účastníky silničního provozu.

Kotoučová brzda

Brzdění se u kotoučových brzd dosahuje tím, že brzdové destičky, které jsou umístěny po obou stranách rotujícího brzdového kotouče tento kotouč sevřou.

 • Po každých 10 000 km se musí brzdové destičky zkontrolovat, zda nejsou opotřebované.
 • Brzdové destičky je třeba vyměnit tehdy, když se opotřebují pod minimální hranici (3 mm).
 • Po výměně destiček se musí několikrát sešlápnout brzdový pedál tak, aby se při sešlápnutí projevil pevný odpor – pak teprve se brzdové destičky volně pohybují nad kotoučem a ve vodicích čepech.
 • Brzdové kotouče je třeba rovněž pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškrábané, poprskané, prohnuté nebo jinak poškozené – pokud se taková poškození objeví, musí je automechanik okamžitě vyměnit.
 • Je třeba kontrolovat také brzdové sedlo, zda není poškozeno a zda z něj neuniká brzdová kapalina: válečky se musí volně pohybovat!

Bubnová brzda

U bubnové brzdy tlačí válcové písty kola brzdové obložení na vnitřní obvod bubnu brzdy. Bubnová brzda se montuje převážně na zadní kola, na předních kolech se bubnové brzdy již prakticky nepoužívají.

 • Brzdová obložení je třeba každých 20 000 km kontrolovat, zda nejsou opotřebovaná.
 • Nýtovaná obložení se musí vyměňovat tehdy, pokud je dosaženo minimální tloušťky 1,5 mm.
 • Při výměně se smí používat pouze odpovídající druh brzdového obložení.
 • Přitom je dobré rovněž vyměnit vratné pružiny brzdových čelistí. Pokud se provádí demontáž bubnu, je třeba vždy zkontrolovat celou brzdu.
 • Pokud se objeví hluboké škrábance nebo rýhy, musí se buben vyměnit.
 • Doporučujeme vždy provádět kontrolu píst proti úniku brzdové kapaliny a stav prachových manžet.
 • Vadná těsnění nebo díly musí automechanik okamžitě vyměnit za nové díly se zárukou.
 • Každých 20 000 km se brzdy musí pomocí speciálního čisticího přípravku na brzdy kompletně vyčistit.

Brzdová kapalina

 • Brzdová kapalina je důležitou částí systému brzd, která udržuje jeho funkčnost.
 • Hladina brzdové kapaliny musí být vždy konstantní a je třeba ji kontrolovat.
 • Již malý úbytek brzdové kapaliny znamená netěsnost brzdového systému – sys- tém se musí okamžitě zkontrolovat popř. opravit, protože únik brzdové
 • kapaliny může mít za následek úplné selhání funkce brzdového systému.
 • Brzdová kapalina absorbuje vlhkost. V důsledku vyššího objemu vody v brzdové kapalině klesá její bod varu a při vyšším namáhání brzdové kapaliny může docházet ke vzniku páry a tím i k selhání brzd.
 • Za běžných podmínek se brzdová kapalina vyměňuje každé dva roky.
 • Použitá brzdová kapalina se nesmí nikdy znovu použít.